Wiadamości Gazeta.pl

Zadłużona Spółka - o 299 KSH i UKS wiemy wszystko .

 • spółki.jpg

  Jesteśmy postrzegani na rynku obrotu spółkami jako lider od wielu lat. Zarządzanie
  kryzysowe, restrukturyzacja, ochrona majątku prywatnego, przejęcie zarządu spółki,
  postępowania układowe, upadłościowe i restrukturyzacyjne itd, są to rzeczy, którymi
  zajmujemy się na co dzień, dokładając maksymalną ilość naszej sumienności i profesjonalizmu.

  Np. proces restrukturyzacji spółki - wiąże się z przejęciem jej udziałów, co pozwala
  wprowadzić skuteczny plan naprawczy i zmienia relacje między wierzycielami a zarządem
  spółki, m.in. poprzez powołanie nowego zarządu. Działania nasze zakładają:

  * wdrożenie skutecznego planu naprawczego dla podmiotu, który utracił płynność finansową na
  skutek działań niesolidnych kontrahentów, sezonowych przestojów w płatnościach bądź innych
  czynników.
  * zakup udziałów w spółce, która znalazła się na skraju bankructwa.
  * występowanie w roli upadłego.
  * podjęcie się negocjacji z pracownikami i wierzycielami.
  * usługi doradcze dla właścicieli, którzy mogą ponieść odpowiedzialność majątkową z art 299
  KSH - art. 21 Prawa upadłościowego i naprawczego art. 116 Ordynacji podatkowej, oraz art.
  586 . Dodatkowo - prowadzimy szkolenia zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

   

  Cena: nie podano