Wiadamości Gazeta.pl

Odszkodowania w Biurze CFC Katowice

  • mailing_ubezpieczenia_iv (3).jpg
  • mailing_ubezpieczenia_iv (3).jpg
  • CFC logo (2) [640x480].jpg

Firma CFC jest autoryzowanym przedstawicielem Kancelarii Odszkodowawczej Kompensja Sp. z o.o., która specjalizuje się m. In. w reprezentowaniu osób poszkodowanych wskutek:

Wypadków komunikacyjnych.
Wypadków w rolnictwie.
Wypadków w pracy
Kompensja reprezentuje osoby poszkodowane w wypadkach przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody w zakresie dochodzenia odszkodowań, w tym również od zagranicznych Towarzystw Ubezpieczeniowych. Kompensja oferuje wszechstronną pomoc w uzyskaniu odszkodowania za szkody, jakie poniosły osoby poszkodowane w wypadkach nie ze swojej winy, a także osoby, które w wyniku wypadku utraciły bliskie osoby.

Poza stałym zespołem, z Kancelarią Kompensja Sp. z o.o. współpracują m. In. lekarze, rehabilitanci i fizjoterapeuci, których zdaniem jest przede wszystkim opiniowanie sprawy pod kątem odniesionych przez osobę poszkodowaną obrażeń, długości leczenia, ustalenie ewentualnego uszczerbku na zdrowiu. W przypadku konieczności skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego zapewniamy pomoc – doświadczonych w problematyce odszkodowań – adwokatów i radców prawnych.

Firma CFC razem z Kancelarią Kompensja Sp. z o.o. reprezentuje osoby, które:

zostały poszkodowane nie ze swojej winy w wypadkach komunikacyjnych jako kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta,
zostały uznane jako współwinne spowodowania kolizji/wypadku – takiej osobie przysługuje odszkodowanie w części w zależności od stopnia przyczynienia do zaistnienia wypadku,
utraciły najbliższych w wyniku wypadku komunikacyjnego, w którym zmarły nie był winien i brał udział jako kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta,
zostały poszkodowane w wypadku w rolnictwie,
zostały poszkodowane w wyniku wypadku przy pracy, za który odpowiedzialność ponosi pracodawca,
zostały poszkodowane w wyniku poślizgnięcia na śliskiej nawierzchni lub w wyniku upadku na nierównej nawierzchni,
w wyniku utraciły lub zniszczyły mienie – uszkodzone zostały pojazdy mechaniczne z ubezpieczenia OC.

www.cfc-finanse.pl

 

Cena: nie podano