Wiadamości Gazeta.pl

Szkolenia BHP i nie tylko.

 • logo.JPG

  Ośrodek Doradztwa i Kształcenia "BAJD"
  Zaprasza na kursy i szkolenia z zakresu BHP, kursy dokształcające zawodowo oraz obsługę i doradztwo w zakresie BHP.

  Szkolenie wstępne BHP - instruktaż ogólny – REALIZUJEMY CODZIENNIE !
  Szkolenia okresowe z zakresu BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - biurowych, inżynieryjno - technicznych, robotniczych, służby BHP.
  Kurs Społecznych Inspektorów Pracy.
  Kurs Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej.
  Kurs obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
  Kursy energetyczne.
  Kurs obsługi suwnic i urządzeń dźwigowych.
  Kurs spawania.
  Kurs bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
  Kurs obsługi pilarek do drewna.
  Inne kursy i szkolenia według zapotrzebowań indywidualnych i zakładów pracy.

  Ponadto realizujemy:
  Audyty warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP.
  Sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z propozycjami poprawy warunków pracy.
  Sporządzanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
  Udział w dochodzeniu powypadkowym, a także sporządzanie dokumentacji.
  Dobór odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.


  PROWADZIMY PEŁNĄ OBSŁUGĘ FIRM W ZAKRESIE BHP NA TERENIE CAŁEGO KRAJU ORAZ POLSKICH FIRM WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ.

  Ceny poszczególnych szkoleń uzależnione są od ilości osób w grupie.

  Stary Rynek 15-21, 85-105 Bydgoszcz
  tel. 52 348 65 60, 52 348 64 42

  www.bajd.com.pl
  www.bajd@bajd.com.pl


  OŚRODEK WPISANY DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH

  REGIONALNY OŚRODEK BHP NR RO 6/2009/2015
  CERTYFIKAT CIOP-PIB W WARSZAWIE

  Zapraszamy do współpracy !

   

  Cena: nie podano