Wiadamości Gazeta.pl

Ubezpieczenie rolne

  • mailing_ubezpieczenia_iv (3).jpg
  • mailing_ubezpieczenia_iv (3).jpg
  • CFC logo (2) [640x480].jpg

Ubezpieczenie Gospodarstwa Rolnego jest kierowane przede wszystkim do rolników (osób fizycznych), w posiadaniu których znajduje się gospodarstwo rolne. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą poniżej:Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego
Ubezpieczenie skierowane jest do rolników - osób fizycznych, w posiadaniu których znajduje się gospodarstwo rolne a także budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenia te są ubezpieczeniami obowiązkowymi, których zakres reguluje Ustawa za dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003r.)

Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
Compensa oferuje następujące warianty ubezpieczenia:

Podstawowy – obejmuje ochroną budynki rolnicze wchodzące w skład gospodarstwa rolnego zgodnie z postanowieniami Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (ubezpieczenie obowiązkowe);
Rozszerzony – obejmuje ochroną budynki rolnicze zgodnie z postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia (ubezpieczenie dobrowolne).
Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym może zostać zawarte pod warunkiem równoczesnego ubezpieczenia co najmniej budynków w ramach tej samej umowy.

Zapraszamy do Naszego Biura :

Katowice ul. Kopernika 26/410 ( z tyłu Dworca PKP )

 

Cena: 1;-