Wiadamości Gazeta.pl

06.11. - Kursy, szkolenia na podesty ruchome kat. IP.

 • Podest.jpg

  Celem kursu jest uzyskanie kwalifikacji i uprawnień do obsługi podestów ruchomych kat. IP.

  Podest ruchomy przejezdny jest maszyną przejezdną przeznaczoną do przemieszczania osób na stanowiska robocze, na których wykonują prace z platformy roboczej (podnoszenie osób i materiałów w czasie prac budowlanych lub montażowych na wysokościach). Składa się z platformy roboczej z elementami sterowniczymi, wysięgnika i podwozia.

  Kurs przygotowuje do obsługi następujących podestów ruchomych:

  – wolnobieżnych: nożycowe, przegubowe, teleskopowe,
  – samojezdnych: montowane na pojeździe,
  – przewoźnych: montowane na przyczepach.


  Po zakończeniu szkolenia uczestnicy podchodzą do egzaminu państwowego przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego.

  Po uzyskaniu pozytywnego wyniku uczestnik nabywa uprawnienia UDT (są one ważne bezterminowo i uprawniają do obsługi podestów danego typu).

  Cena:

  – samojezdne – 700 zł,
  – wolnobieżne, przewoźne – 700 zł.

  PROMOCJA : Samojezdne + Wolnobieżne + Przewoźne – 950 zł !!!

  Do ww. cen należy doliczyć koszt opłaty egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień – 152 zł.

  Prowadzimy również szkolenia na inne Urządzenia Transportu Bliskiego – więcej na www.kursylektor.pl.

  Centrum Szkoleniowe LEKTOR

  Biuro Radzymin:
  Radzymin, ul. 1 Maja 7
  Telefon: (22) 786 75 02 , 513187444

  Biuro Łomża:
  Łomża, ul. Al. Legionów 27
  Telefon: (86) 218 52 75 , 504175696

  Biuro Warszawa:
  Warszawa, ul. Al. Krakowska 110/114
  Telefon: (22) 297 21 21 , 537000701

   

  Cena: 700;-